Medlemskap

HVORDAN BLI MEDLEM I VELLET?

Send en mail til lommedalensvel@gmail.com med følgende opplysninger:

  • Navn
  • Adresse, postnummer og poststed
  • Mobilnummer
  • E-post adresse
  • Fødselsår

Du vil da få tilsendt en giro.

Priser medlemskap:
Kontingent kr. 150,- for hele husstanden
Samme kontingent for foreninger, organisasjoner o.l.

Comments are closed