Barnehager

Lommedalen barnehage:
-består av to hus; Krydsby og Lesterud, med ca. tre km. avstand. Krydsby har fire avdelinger fordelt på tre avd. med barn i alderen 3 – 6 år og en utvidet småbarnavdeling med barn i alder 1 – 3 år. Lesterud har tre avd. fordelt på to avd. med barn i alder 3 – 6 år og en småbarnavdeling med 9 barn i alder 1 – 3 år. Grunnbemanningen på hver avdeling består av en pedagogisk leder og to assistenter. Lommedalen barnehage har opp til 117 barnehageplasser.

Avdeling Lesterud:
tlf: 67 87 67 90
Grorudenga 1 -11
1350 Lommedalen

Avdeling Krydsby:
Tlf: 67 50 79 80
Gamleveien 86
1350 Lommedalen

Nøtteliten familiebarnehage

Reddiken Kanvas-barnehage:
Barnehagen åpnet i november 2007 og har mange spennende og fargerike løsninger. Det særegne huset gir varierte lek- og læringsmuligheter. Vi har et stort uterom, rom for vannlek, formingsfløy, sanserom, stort amfi, flere små grupperom og kjøkken som er tilrettelagt for barns deltagelse.

Skarva barnehage
Tlf: 67 56 34 16
Skarvaveien 101 – 103
1350 Lommedalen

Skogstua Barnehager AS:
-Skogstua barnehage: en gårds- og naturbarnehage på flotte Krydsby Gård, for barn i alderen 2 – 6 år.
-Skogstua familiebarnehager består av to enheter, Knutsløkka og Bryggerhuset, hver med plass til 10 barn i
alderen 1-4 år.

Comments are closed