Om Oss

Lommedalens Vel arbeider for nærmiljøet i Lommedalen. Vellet drives som en medlemsorganisasjon og driften er avhengig av kontingenter. Facebook-siden er åpen for alle som ønsker å bidra til vellets formål, men vi setter pris på om du vil melde deg inn også!
Vellet jobber aktivt med saker som gjør at det blir enda bedre å bo i dalen vår:
– Kommunale og regionale planer som berører Lommedalen
– Infrastrukturen i Lommedalen – veier og trafikk, skoler og tilbud til eldre og barn
– Kulturtilbud til fellesskapet
– Formidling av Lommedalens plass i historien
– Det som skal til for at du trives i Lommedalen!

Comments are closed