Vellets historie

14. mai 1922 innbød Georg Kirkeby, Hans Tasserud og Tryggve T. Johnsrud til møte på Solhaug for å stifte Lommedalens Vel. Det møtte 22 bygdefolk som alle var enige om å stifte en velforening for bygda.

To bøker om Vellets historie er digitalisert og kan lastes ned:

Lommedalens Vel 1922-1942

Lommedalens Vel 29. oktober 1972

Comments are closed