Aktuelle saker fra regjeringen

Mindre justeringer i markagrensen

Regjeringen justerer markagrensen 47 steder i elleve kommuner. De fleste endringene er av mindre omfang, og gjelder eksempelvis steder hvor opprinnelig grense har gått tvers gjennom boligeiendommer og gårdstun, eller har vært upraktisk av andre grunner.

Les saken på regjeringens hjemmeside

 

Comments are closed